กุ้งก้ามกราม

กุ้งก้ามกราม

กุ้งก้ามกราม มีชื่อในท้องถิ่นไทยมากมายเช่นกุ้งก้ามกรามกุ้งหลวงกุ้งยักษ์กุ้งก้ามกรามและชื่อวิทยาศาสตร์ Macrobrachium rosenbergii de Man เป็นกุ้งน้ำจืดขนาดใหญ่ เนื้อมีรสชาติที่ดีและมีราคาแพง จัดว่าเป็นสัตว์น้ำที่สำคัญ เศรษฐกิจสามารถใช้ในหลายรูปแบบเช่นต้มยำ, ทอด, ยำ, ย่าง, อบหรือแปรรูปตามความนิยมของผู้บริโภค

พบลอบสเตอร์มากมาย ในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำบางปะกงภาคใต้พบในแม่น้ำปากพนังแม่น้ำตาปีและแม่น้ำปัตตานี โดยเฉพาะในทะเลสาบสงขลาซึ่งอยู่ในจางสงขลาและพัทลุงนั้นมีอยู่อย่างมากมาย

ปัจจุบันปริมาณกุ้งมังกรในแหล่งน้ำธรรมชาติลดลงอย่างมาก เนื่องจากสาเหตุหลายประการเช่นการตกปลามากเกินไปการตกปลามากเกินไปและมลพิษ
ดังนั้นกุ้งก้ามกรามจึงถูกเพาะเลี้ยงเพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ โดยการพัฒนาวิธีการและเทคนิคการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนทักษะการเรียนรู้เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการเลี้ยงกุ้งจะเป็นแนวทางในการประสบความสำเร็จในอาชีพของคุณ

มักพบเห็นได้ที่

กุ้งก้ามกราม มีการกระจายอย่างกว้างขวางพบได้ทั้งในน้ำกร่อยและน้ำจืด กุ้งก้ามกรามวัยรุ่นจะเดินทางไปหาอาหารในแหล่งน้ำจืดตามแนวคลองทั่วไป เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์กุ้งจะเดินทางไปยังแหล่งน้ำกร่อย ซึ่งอยู่ที่ปากแม่น้ำหรือทะเลสาบเพื่อเพาะพันธุ์วางไข่และเลี้ยงลูกน้ำจนกระทั่งกุ้งตัวเมียจากนั้นเข้าไปในบริเวณน้ำจืดเพื่อป้อนอาหารจนกลายเป็นกุ้งตัวใหญ่

การเลือกฟาร์มกุ้งก้ามกราม

ที่ไหนที่จะขุดกุ้งก้ามกราม ควรเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนซุยเพื่อกักเก็บน้ำได้ดีและสันดินไม่พังง่ายและไม่ควรเป็นดินเปรี้ยวเพราะจะทำให้น้ำมีสภาพเป็นกรดไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกุ้งบ่อเลี้ยงกุ้งควรตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำคุณภาพดีสะอาด ปราศจากมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมชุมชนและเกษตรกรรม น้ำควรมีขนาดใหญ่พอที่จะใช้ได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพื้นที่ที่ส่งน้ำไปยังบ่อโดยไม่ต้องสูบน้ำเช่นจากแม่น้ำลำคลองคลองชลประทานจะดียิ่งขึ้นเพราะจะช่วยลดต้นทุน บริเวณที่เลี้ยงควรอยู่ใกล้กับสายพันธุ์กุ้งก้ามกราม เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งกุ้งกุ้งโดยไม่มีการบาดเจ็บ นอกจากนี้ควรอยู่ใกล้ถนนไฟฟ้าเพื่อความสะดวกในการขนส่งอาหารผลิตและใกล้ตลาดเพื่อช่วยลดต้นทุนการขนส่งสำหรับปัจจัยการผลิตต่างๆ

กุ้งก้ามกราม

Lobster has many Thai local names, such as lobster, lobster, giant shrimp, lobster and scientific names. Macrobrachium rosenbergii de Man is a large freshwater shrimp. The meat tastes good and is expensive. Classified as an important aquatic animal The economy can be used in many forms such as tom yam, fried, spicy, grilled, baked or processed according to consumer popularity.

Lobster found In the Chao Phraya River, Tha Chin River, Bang Pakong River, Southern region, found in Pak Phanang River, Tapi River and Pattani River Especially in Songkhla Lake, which is in Zhang, Songkhla and Phatthalung, there are many.

Currently, the quantity of lobster in natural water sources has decreased dramatically. Due to many reasons such as overfishing, overfishing and pollution
lobsters are cultured to replace natural products. By continuously developing methods and techniques for raising lobster to become a paid career, learning skills so that knowledge, understanding and experience in shrimp farming will be a guideline for successful careers. Yours

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>> Google <<<<

ติดตามข่าวสารโลกใต้พิภพเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<