กุ้งมังกร

กุ้งมังกร

กุ้งมังกร มีลักษณะแตกต่างจากกุ้งทั่วไปซึ่งเป็นกุ้งตัวใหญ่โดยเฉพาะส่วนหัวขนาดใหญ่และมีรูปแบบและสีที่สวยงามมีลำตัวกระบอกคู่หนวด 6 ยาวกว่าความยาวของร่างกายฐานที่สองของหนวดไม่ต่อไป ซึ่งกันและกัน. มีหนามขนาดใหญ่ 9 คู่อยู่ตรงกลางหนวด ที่ศูนย์กลางของฐานของหนวดคู่ที่ 5 คือ 3 หนาม ไม่มีกรงเล็บเหมือนกุ้งสายพันธุ์อื่นส่วนของท้องเรียบไม่มีร่องตรงกลางของปล้อง ส่วนท้ายของส่วนท้องมีสีครีมทั่วทุกส่วน หางเป็นหางแผ่ พบได้ทั่วไปบนหาดโคลนบนพื้นทะเล พบสายพันธุ์กระจายอยู่ในทะเลเขตร้อนและเขตอบอุ่นทั่วโลก

กุ้งมังกร เมื่อเปรียบเทียบกับกุ้งตัวอื่น ๆ ถือว่าเป็นกุ้งที่เติบโตช้ามาก การเจริญเติบโตโดยใช้วิธีการลอกคราบในวัยเด็ก มักจะลอกคราบมันจะอยู่ที่ประมาณปีละ 1-2 ครั้ง หากต้องการเติบโตเต็มที่จะใช้เวลาประมาณ 5-7 เดือน ไข่แต่ละใบจะมีปริมาณไข่โดยประมาณ 2300,000–9,000,0000 ไข่ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ในการฟักไข่ ในตัวอ่อนอายุแพลงก์ตอน 1 มิลลิเมตรจะลอยในลำธารจนถึงอายุ 8-9 เดือนจากนั้นจะกลายเป็นตัวอ่อน ตัวอ่อนของกุ้ง 3 – 6 เซนติเมตรจะมาพักอาศัยในดง, สาหร่ายทะเล, หญ้า ทะเลหรือแนวปะการังเป็นเวลา 4 ปีให้แข็งแรงพอที่จะช่วยเหลือตัวเอง และเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุ 7-20 ปี

กุ้งมังกร

Lobster is different from other prawns, which are large prawns, especially the large head and have a beautiful form and color, with a pair of cylinders, tentacles 6, longer than the length of the body. The second base of the tentacles does not continue. Each other. With 9 large thorns in the middle of the tentacles At the center of the base of the 5th pair of tentacles is 3 thorns. There are no claws like any other species of shrimp. The stomach parts are smooth, with no furrows in the middle of the segment. The lower part of the abdomen is cream colored all over. The tail is a spreading tail. Commonly found on mud beaches on the sea floor Found species spread in tropical and temperate seas around the world.

Lobster Compared to other shrimp, it is considered a very slow growing shrimp. Growth using molting methods in childhood Usually molt, it will be approximately 1-2 times a year. If wanting to mature, it will take about 5-7 months. Each egg will have an estimated egg quantity. 2300,000–9,000,0000 The eggs take about 1 week to hatch. In the larvae of age, 1 mm plankton will float in the stream until 8-9 months of age, then become larvae. The larvae of 3 – 6 centimeters of shrimp will live in clumps, seaweeds, seagrass or coral reefs for 4 years strong enough to help themselves. And enter reproductive age at the age of 7-20 years.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>> Google <<<<

ติดตามข่าวสารโลกใต้พิภพเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<