ปลาชะโด

ปลาชะโด

ปลาชะโด เป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ ชื่อวิทยาศาสตร์ Channa micropeltes อยู่ในวงศ์ปลาช่อน (Channidae) ซึ่งเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในวงศ์นี้ มีขนาดโตเต็มที่ได้ถึง 1 เมตรหรือ 1.5 เมตรน้ำหนักได้ถึง 20 กิโลกรัมมีรูปร่างค่อนข้างกลมยาว ลำตัวมีสีเขียวอมน้ำตาล มีจุดสีดำกระจายทั่วร่างกายมีฟันแหลมคมอยู่ภายในปาก

เมื่อยังเป็นปลาขนาดเล็กจะมีสีลำตัวสีน้ำตาลและมีแถบสีดำสีส้มและสีเหลือง 2 แถบตามความยาวลำตัวและหางสีแดงสด เมื่อเริ่มโตขึ้นสีและลวดลายของมันจะเริ่มจางลงเป็นสีเขียวอมน้ำตาลซึ่งคล้ายกับสีของเปลือกหอยแมลงภู่แทน

โดยการที่ปลาเปลี่ยนสีตามวัยนี้ปลาชะโดมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอายุ เมื่อยังเล็กปลาจะเรียกว่า “ลูกครอก” หรือ “ชะโดป๊อก” “ชะโดหอย” ตามสีของตัวถ้าสีออกดำเรียกว่า “ชะโดถ่าน”

นอกจากจะเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดในวงศ์นี้แล้วยังมีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดในวงศ์ปลาช่อนและยังมีนิสัยดุร้ายที่สุดอีกด้วยโดยเฉพาะในฤดูผสมพันธุ์ปลาตัวผู้ซึ่งดูแลไข่และลูกของพวกมัน

จะกัดและทำร้ายสัตว์ทุกตัวที่ผ่านเข้ามาใกล้รัง. ไม่เว้นแม้แต่มนุษย์ดังนั้นคนมักถูกปลาชะโดกัดในช่วงนี้ฤดูผสมพันธุ์ของปลาชะโดจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม – กันยายน รังปลอมใกล้ชายฝั่งเรียก ” ปลาชะโด

Chado is a large freshwater fish. The scientific name Channa micropeltes belongs to the family of snakehead fish (Channidae), which is the largest fish in this family. They are grown up to 1 meter or 1.5 meters, weighing up to 20 kilograms. They are rather long round in shape. The body is brownish green. There are black spots scattered all over the body, sharp teeth inside the mouth.

As a small fish, it has a brown body color with two black, orange and yellow stripes along its body length and a bright red tail. As they begin to grow, their colors and patterns begin to fade to a brownish-green color, similar to the color of a mussel shell instead.

By the fact that the fish change color with this age, Chado fish has different names depending on age. When young, fish are called “litters” or “Chado Pok” “Chado shellfish” according to their body color. “Chado Char”

Not only is the largest fish in the family, it also has the fastest growth in the snakehead family and has the most ferocious character, especially in the mating season, male fish that care for their eggs and offspring.

It will bite and injure all animals that pass near the nest. Not even humans, so people are often bitten by Chado fish during this time, the mating season for Chado fish takes place in July – September. “Fake chado”

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>>ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารโลกใต้พิภพเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<