นรกภูมิ

นรกภูมิ

นรกภูมิ หรือเรียกโดยย่อว่า“ นรก” เป็นดินแดนซึ่งตามพุทธศาสนาเชื่อว่าคนบาปจะต้องเกิดทันทีหรือได้รับโทษตามการตัดสินของผู้ถือศีล

ตามนัยแห่งนรกพระร่วงเป็นดินแดนหนึ่งในกามาวจรซึ่งเป็นหนึ่งในสามโลกคือกามภพรูปและอรูปภพเรียกรวมกันว่าไตรภพหรือไตรภูมิ

นรกของชาวพุทธแตกต่างจากนรกตะวันตก 2 ประการคือสัตว์ร้ายไม่ได้ถูกส่งไปเกิดและถูกลงโทษในนรกของเทพเจ้า แต่เพราะบาปที่เขาได้ก่อไว้ในชีวิตของเขาและช่วงเวลาแห่งการลงโทษในนรกนั้นมีโทษ

ไม่คงอยู่ตลอดไปเหมือนนรกของฝรั่งกระนั้นก็ใช้เวลาอยู่นานซึ่งเมื่อพ้นโทษจากนรกแล้วจะกลับไปเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้นตามกรรมดีที่เคยทำหรือตามผลกรรมที่เหลือ แล้วแต่กรณี.

ตามคติพุทธจักรวาลนรกเป็นดินแดนที่อยู่ใต้ชมพูทวีปหรือโลกมนุษย์และมี 8 ชั้นหรือที่เรียกว่า “อเวจี” สำหรับการลงโทษต่างๆ สำหรับสัตว์ร้ายที่ถือกำเนิดประกอบด้วย 8 ขุมนรก, 320 Underworld ตั้งอยู่ 4 ทิศ, นรก 10 แห่ง,

และ Great Hells 128 แห่งซึ่งตั้งอยู่รอบ ๆ 4 ทิศ, 4 แห่งของ Hellfire แต่ละแห่ง สัตว์นรกเมื่อลงทัณฑ์ทรมานแล้วจะไปเกิดใหม่ถูกทรมานซ้ำ ๆ จนกว่าจะหมดกรรม

นรกภูมิ

Hell, or abbreviated to “Hell,” is a land in which Buddhists believe that sinners must be born immediately or be punished according to the judgments of the Yom Kippur.

According to the meaning of Hell, Phra Ruang is one of the three worlds of the Kamathandar, the body and the image of the world, collectively known as the Triphob, or the Triphoom.


The Buddhist hell differs from the western hell in two ways: the beast was not sent to be born and punished

Not as perpetual as the Hell of the Farang, yet it takes a long time, which, after being punished from Hell, will return to the higher realms according to the good karma that has been done or the rest of the karma It depends on the case.

According to Buddhist motto, the Hell Universe is a land that lies beneath the Indian subcontinent or the human world and has 8 layers, known as “Hell” for various punishments.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>>ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารโลกใต้พิภพเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<