สัตว์ลึกลับใต้ทะเลลึก ปลา Viperfish

สัตว์ลึกลับใต้ทะเลลึก ปลา Viperfish ปลาที่เกิดมาพร้อมกับสัญชาตญาณแห่งความดุร้าย การปรากฏตัวของมันน่ากลัวต่อพฤติกรรมโหดร้ายของมัน

Mysterious creatures of the deep sea. Viperfish, a fish born with the instinct of ferocity. Its appearance was terrifying to its cruel behavior.

สัตว์ลึกลับใต้ทะเลลึก ปลา Viperfish

อาศัยและอาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกที่ไร้แสงแดด ตัวของมันยาวไม่เกินฟุต แต่ที่น่ากลัวคือมันกินทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ขอกัดก่อน ส่วนจะกินได้หรือเปล่าค่อยมาคิดกันทีหลัง

It lives and lives under the sunless deep sea. Its body was no more than a foot long. But what is scary is that it eats everything in its path, big or small.

ปลาไวเปอร์มีลำตัวยาวสีดำแกมเขียว ด้วยฟันที่แหลมคมคล้ายกับเข็มไม่สามารถปิดปากได้สนิทเนื่องจากฟันยาวแม้ว่าร่างกายส่วนบนจะดูมีเกล็ด

The Viper fish has a long, greenish black body. With sharp, needle-like teeth, the mouth cannot be completely closed due to the long teeth, although the upper body looks scaly.

แต่ก็เป็นสารเคลือบที่ไม่รู้จัก ท้องมีจุดเรืองแสงตามท้องยาว 30-60 เซนติเมตรสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึง 30-40 ปี แต่ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 15-30 ปีเพราะเป็นเหยื่อของฉลามและโลมา

But it is an unknown coating. Its belly has glow spots on its stomach, 30-60 cm long and can live up to 30-40 years, but most of them live 15-30 years because they prey on sharks and dolphins.

การล่าปลาไวเปอร์จะใช้ความนิ่ง ในขณะที่อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมเมื่อเหยื่อเข้าใกล้พวกเขาจะใช้ฟันที่แหลมคม ฆ่าเหยื่อด้วยฟันอันแหลมคม

Hunting Viper fish will use stillness. While living with their surroundings, when their prey get close, they use their sharp teeth. Kill the victim with sharp teeth

ซึ่งแม้จะไม่ได้กินอาหารเป็นเวลานาน แต่พวกมันก็ยังมีชีวิตอยู่ได้โดยการผ่าซากปลาเพื่อตรวจสอบอาหารพบว่ามีปลาเรืองแสงและปลาทะเลน้ำลึกนานาชนิดอยู่ภายใน

Which even without eating for a long time But they were kept alive by dissecting the carcasses to examine their food, and a wide variety of fluorescent and deep-sea fish were found inside.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>>ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารโลกใต้พิภพเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<