พลังงานความร้อนใต้พิภพ

พลังงานความร้อนใต้พิภพ

พลังงานความร้อนใต้พิภพ หมายถึงพลังงานความร้อนตามธรรมชาติจากแหล่งความร้อนที่ติดอยู่ในพื้นผิวโลก โดยปกติอุณหภูมิพื้นผิวย่อยจะเพิ่มขึ้นตามความลึก และเมื่อยิ่งลึกเข้าไปในใจกลางโลกก็จะมีแหล่งพลังงานความร้อนมหาศาล ความร้อนใต้พื้นผิวโลกมีความกดอากาศสูงมาก

ดังนั้นจึงพยายามผลักออกจากพื้นผิวโลกตามรอยแตกต่าง ๆ แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพมักพบในบริเวณที่เรียกว่าจุดร้อนซึ่งอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงตามความลึก มีพื้นที่ไหล. หรือแผ่ความร้อน

จากใต้พื้นผิวโลกขึ้นสู่ผิวดิน (การไล่ระดับความร้อนใต้พิภพ) มากกว่าปกติประมาณ 1.5-5 เท่าเนื่องจากในบริเวณนี้เปลือกโลกมีการเคลื่อนตัวทำให้เกิดรอยแตกในชั้นหิน แบ่งได้ดังนี้

เปลือกโลกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

  1. เปลือกบนหรือที่เรียกว่าชั้น sial
  2. เปลือกล่าง (สีมา)

การใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพมีมาตั้งแต่สมัยโรมัน ใช้ในลักษณะของการนำน้ำร้อนเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และเพื่อใช้ในบ้าน ในยุคต่อมามีการใช้ไอน้ำร้อนในการปรุงอาหาร ใช้น้ำร้อนอาบน้ำล้างเครื่องใช้และรักษาโรค การใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพในการผลิตไฟฟ้าเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2456 ในประเทศอิตาลี ใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพจากแหล่ง Larderello

ด้วยกำลังการผลิต 250 กิโลวัตต์นับเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพแห่งแรกในโลกที่ผลิตกระแสไฟฟ้าในอุตสาหกรรม ปัจจุบันได้รับการพัฒนาและขยายเป็นโรงไฟฟ้า 700 เมกะวัตต์และมีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 1,200 เมกะวัตต์ (กลับไปด้านบน)

 พลังงานความร้อนใต้พิภพ

Geothermal energy refers to the natural heat energy from a heat source trapped in the earth’s surface. Usually the sub-surface temperature increases with depth. And further deep into the center of the Earth, there is an enormous heat source. The heat beneath the earth’s surface has a very high air pressure.

So it tries to push it away from the Earth’s surface at different cracks. Geothermal energy sources are often found in regions known as hot spots, where temperature changes with depth. There is a flow area. Or radiate heat

From below the earth’s surface to the surface of the earth. (Geothermal gradient) more than normal, about 1.5-5 times because in this area the Earth’s crust is moving, causing cracks in the rock. You can divide it as follows:

The crust is divided into two parts:

  1. The upper shell, otherwise known as the layer. sial
  2. Lower shell (Sima)

The use of geothermal energy dates back to Roman times. It is used in the form of conduction hot water for medical purposes and for home use. In later eras, hot steam was used in cooking. Use hot water

With a capacity of 250 kW, it is the world’s first geothermal power plant to generate industrial electricity. It is currently being developed and expanded into a 700 MW power plant and plans to increase the capacity to 1,200 MW (back to top)

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>>ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารโลกใต้พิภพเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<