ปลาการ์ตูนส้มขาว

ปลาการ์ตูนส้มขาว ปลาการ์ตูนลำตัวเป็นสีส้มเข้มมีแถบสีขาว 3 แถบพาดหัว บริเวณลำตัวและหางขอบของแถบสีขาวมีสีดำ ขอบด้านนอกของครีบมีสีขาวและขอบด้านในเป็นสีดำ

พวกมันอาศัยอยู่ในระดับความลึก 1-15 เมตรซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดประมาณ 10 เซนติเมตรอาศัยอยู่กับ Heteractis gracea และ Stichodactyla gigantea เป็นต้น

มีการกระจายพันธุ์ในอินโด – แปซิฟิกมหาสมุทรอินเดียหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์ทะเลฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและหายากในโอกินาวาและไต้หวัน ในน่านน้ำไทยจะไม่พบในอ่าวไทย แต่สามารถพบได้ในทะเลอันดามันโดยอาศัยอยู่เป็นครอบครัวใหญ่

ปลาการ์ตูนสีส้มและสีขาวเป็นปลาการ์ตูนที่รู้จักกันดีและคุ้นเคยกันมาก และถือเป็นตัวละครเอกในภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง Finding Nemo ของพิกซาร์ในปี พ.ศ. 2546 จนได้รับฉายาว่านีโม

เป็นปลาที่นิยมเลี้ยงกันมากเป็นปลาสวยงาม ซึ่งปัจจุบันสามารถขยายพันธุ์ได้ในสถานที่เพาะเลี้ยงสถานที่แรกที่สามารถขยายพันธุ์ได้สำเร็จคือสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีในประเทศไทย

และยังสามารถขยายพันธุ์จากภาคเอกชนได้มากขึ้นจนในปัจจุบันปลาการ์ตูนส้มขาวที่จำหน่ายในตลาดปลาสวยงามในประเทศไทย เกิดจากการผสมพันธุ์เลย แต่ยังมีความต้องการปลาธรรมชาติ โดยจับได้จากทะเลฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียเพราะมีสีสันสวยงามกว่า

ปลาการ์ตูนส้มขาว

Orange and white clown fish A clown fish The body is dark orange with 3 white stripes across the head. Body and tail area The edges of the white stripes are black. The outer edges of the fins are white and the inner edges are black.

They live in the depths of 1-15 meters, the largest size of about 10 centimeters, they live with Heteractis magnifica and Stichodactyla gigantea, etc.

They are distributed in the Indo-Pacific, Indian Ocean, Andaman and Nicobar Islands, Philippine Sea, Indonesia and rare on Okinawa and Taiwan. In Thai waters, it will not be found in the Gulf of Thailand. But can be found in the Andaman Sea By living in a large family

Orange and white clown fish is a well known and very familiar type of clown fish. And is considered a protagonist in Pixar’s animated film Finding Nemo in 2003 until it was nicknamed “Nemo”.

It is a very popular fish that is an ornamental fish. Which is now able to breed in a culture facility The first place that can be propagated successfully is the Institute of Marine Science. Burapha University Chonburi Province in Thailand

And also able to breed more from the private sector Until nowadays, white orange clown fish that are sold in the beautiful fish market in Thailand. Caused by breeding at all But there is still a need for natural fish. By being caught from the Philippine Sea And Indonesia Because it has more beautiful colors

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>>ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารโลกใต้พิภพเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

ปลาการ์ตูนส้มขาว

ปลาการ์ตูนส้มขาว ลำตัวเป็นสีส้มเข้มมีแถบสีขาว 3 แถบพาดหัว บริเวณลำตัวและหางขอบของแถบสีขาวมีสีดำ ขอบด้านนอกของครีบมีสีขาวและขอบด้านในเป็นสีดำ อาศัยอยู่ในระดับความลึก 1-15 เมตรขนาดใหญ่ที่สุดประมาณ 10 เซนติเมตรอาศัยอยู่กับ Heteractis magna และ Stichodactyla gigantea เป็นต้นในแต่ละกออาจพบดอกไม้ทะเล 6-8 ตัว

ปลาการ์ตูนส้มขาว เป็นปลาที่นิยมเลี้ยงกันมากเป็นปลาสวยงาม ซึ่งในปัจจุบันสามารถขยายพันธุ์ได้ในสถานที่เพาะเลี้ยงสถานที่แรกที่สามารถขยายพันธุ์ได้สำเร็จคือสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีในประเทศไทยและยังสามารถเพาะพันธุ์ได้จากภาคเอกชนต่างๆจนกระทั่งปัจจุบันปลา

การ์ตูนส้มขาวที่มีขายในตลาดปลาสวยงามในประเทศไทย เกิดจากการเพาะพันธุ์เลย แต่ยังมีความต้องการปลาธรรมชาติ โดยจับได้จากทะเลฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียเพราะมีสีสันสวยงามกว่า

นอกจากนี้ยังมีปลาการ์ตูนส้มขาวสายพันธุ์ย่อยอีกชนิดหนึ่งคือ “ปลาการ์ตูนดำ” ซึ่งพบได้เฉพาะทางตอนเหนือของออสเตรเลียเท่านั้น และพบได้น้อยมากซึ่งมีขนาดและรูปแบบเหมือนกันเช่นปลาการ์ตูนส้มขาวธรรมดา แต่ส่วนที่เป็นสีส้มจะมีสีดำ ซึ่งในช่วงแรกมีราคาซื้อขายสูงมากคู่ละ 5,000-6,000 บาทโดยเป็นปลาที่นำมาจากอังกฤษ แต่หลังจากนั้นไม่นานก็มีการผสมพันธุ์กันมากขึ้น จนถึงขณะนี้ราคาขายปลาการ์ตูนดำเพียงคู่ละ 600-700 บาท

ปลาการ์ตูนส้มขาว

Orange clownfish white The body is dark orange with 3 white stripes on the head and tail. The edges of the white stripes are black. The outer edges of the fins are white and the inner edges are black. They live at a depth of 1-15 meters, the largest about 10 centimeters, they live with Heteractis magna and Stichodactyla gigantea, for example, 6-8 anemones are found in each clump.

Orange and white clownfish is a very popular fish. The first place that can be successfully propagated is the Institute of Marine Science. Burapha University, Chonburi Province in Thailand, and can still be bred from various private sectors until now.

Cartoon orange and white, which is sold in beautiful fish markets in Thailand. Caused by breeding at all. But there is still a need for natural fish. They are caught from the Philippine and Indonesian seas because they are more colorful.

There is also a subspecies of the orange and white clown fish. “Black clown fish”, which can only be found in northern Australia. And it is found very rarely, which has the same size and pattern, such as an ordinary white orange clown

fish. But the orange part is black. Which in the beginning there was a very high trading price of 5,000-6,000 baht per pair, with fish brought from England But after a while there were more mating. Until now, the selling price of Black Clownfish is only 600-700 baht per pair.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>>lagalaxy1<<<

ติดตามข่าวสารโลกใต้พิภพเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<