ปลาชะโด

ปลาชะโด เป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ ชื่อวิทยาศาสตร์ Channa micropeltes อยู่ในวงศ์ปลาช่อน (Channidae) ซึ่งเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในวงศ์นี้ มีขนาดโตเต็มที่ได้ถึง 1 เมตรหรือ 1.5 เมตรน้ำหนักได้ถึง 20 กิโลกรัมมีรูปร่างค่อนข้างกลมยาว ลำตัวมีสีเขียวอมน้ำตาล มีจุดสีดำกระจายทั่วร่างกายมีฟันแหลมคมอยู่ภายในปาก

เมื่อยังเป็นปลาขนาดเล็กจะมีสีลำตัวสีน้ำตาลและมีแถบสีดำสีส้มและสีเหลือง 2 แถบตามความยาวลำตัวและหางสีแดงสด เมื่อเริ่มโตขึ้นสีและลวดลายของมันจะเริ่มจางลงเป็นสีเขียวอมน้ำตาลซึ่งคล้ายกับสีของเปลือกหอยแมลงภู่แทน

โดยการที่ปลาเปลี่ยนสีตามวัยนี้ปลาชะโดมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอายุ เมื่อยังเล็กปลาจะเรียกว่า “ลูกครอก” หรือ “ชะโดป๊อก” “ชะโดหอย” ตามสีของตัวถ้าสีออกดำเรียกว่า “ชะโดถ่าน”

นอกจากจะเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดในวงศ์นี้แล้วยังมีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดในวงศ์ปลาช่อนและยังมีนิสัยดุร้ายที่สุดอีกด้วยโดยเฉพาะในฤดูผสมพันธุ์ปลาตัวผู้ซึ่งดูแลไข่และลูกของพวกมัน

จะกัดและทำร้ายสัตว์ทุกตัวที่ผ่านเข้ามาใกล้รัง. ไม่เว้นแม้แต่มนุษย์ดังนั้นคนมักถูกปลาชะโดกัดในช่วงนี้ฤดูผสมพันธุ์ของปลาชะโดจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม – กันยายน รังปลอมใกล้ชายฝั่งเรียก ” ปลาชะโด

Chado is a large freshwater fish. The scientific name Channa micropeltes belongs to the family of snakehead fish (Channidae), which is the largest fish in this family. They are grown up to 1 meter or 1.5 meters, weighing up to 20 kilograms. They are rather long round in shape. The body is brownish green. There are black spots scattered all over the body, sharp teeth inside the mouth.

As a small fish, it has a brown body color with two black, orange and yellow stripes along its body length and a bright red tail. As they begin to grow, their colors and patterns begin to fade to a brownish-green color, similar to the color of a mussel shell instead.

By the fact that the fish change color with this age, Chado fish has different names depending on age. When young, fish are called “litters” or “Chado Pok” “Chado shellfish” according to their body color. “Chado Char”

Not only is the largest fish in the family, it also has the fastest growth in the snakehead family and has the most ferocious character, especially in the mating season, male fish that care for their eggs and offspring.

It will bite and injure all animals that pass near the nest. Not even humans, so people are often bitten by Chado fish during this time, the mating season for Chado fish takes place in July – September. “Fake chado”

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>>ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารโลกใต้พิภพเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

ปลาชะโด

ปลาชะโด เป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ชื่อวิทยาศาสตร์ Channa micropeltes อยู่ในวงศ์ปลาช่อน จัดเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในวงศ์นี้มีขนาดโตเต็มที่ได้ถึง 1 เมตรหรือ 1.5 เมตรน้ำหนักได้ถึง 20 กิโลกรัมมีลำตัวค่อนข้างกลมยาวลำตัวมีสีเขียวแกมน้ำตาล มีจุดสีดำกระจายทั่วร่างกายมีฟัน

แหลมคมอยู่ภายในปาก เมื่อยังเป็นปลาขนาดเล็กจะมีสีลำตัวสีน้ำตาลและมีแถบสีดำสีส้มและสีเหลือง 2 แถบตามความยาวลำตัวและหางสีแดงสด เมื่อเริ่มโตขึ้นสีและลายของมันจะเริ่มจางลงเป็นสีเขียวอมน้ำตาลซึ่งคล้ายกับสีของเปลือกหอยแมลงภู่แทน

โดยการที่ปลาเปลี่ยนสีตามวัยนี้ปลาชะโดมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตามอายุ เมื่อยังเล็กปลาจะเรียกว่า “ลูกครอก” หรือ “ชะโดป๊อก” เมื่อโตเต็มที่จะเรียกว่าลูกครอกหรือชะโดป๊อก “ชะโดแมลงภู่” ตามสีของตัวถ้าสีออกดำเรียกว่า “ชะโดถ่าน”

ปลาชะโด

นอกจากจะเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดในวงศ์นี้แล้วยังมีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดในวงศ์ปลาช่อนและยังมีนิสัยดุร้ายที่สุดอีกด้วยโดยเฉพาะในฤดูผสมพันธุ์ปลาตัวผู้ซึ่งดูแลไข่และลูกของมัน จะกัดและทำร้ายสัตว์ทุกตัวที่ผ่านเข้ามาใกล้รัง. ไม่เว้นแม้แต่มนุษย์ดังนั้นคนมักถูกปลาชะโดกัดในช่วงนี้ฤดูผสมพันธุ์ของปลาชะโดจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม – กันยายน รังปลอมใกล้ชายฝั่งเรียกว่า “ชะโดตีแปลง”

ปลาชะโด เลี้ยงในกระชังริมแม่น้ำสายใหญ่เช่นแม่น้ำเจ้าพระยาสะแกกรังอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนวชิราลงกรณ์กาญจนบุรีมักไม่นิยมบริโภคสดเนื่องจากเนื้อมีรสจืดแข็งคาวและมีก้างเยอะจึงไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากปลาช่อนอยู่ในวงศ์เดียวกัน แต่มีขนาดเล็กกว่าหากบริโภคก็มักจะเปลี่ยนเป็นปลาเค็มและปลาแห้ง

Chado is a large freshwater fish, the scientific name of Channa micropeltes, belonging to the snakehead family. Classified as the largest fish in this family, mature size up to 1 meter or 1.5 meters, weight up to 20 kilograms, has a rather round, long body with a brownish-green color. There are black spots spread over the entire body, teeth.

Sharp inside his mouth When still a small fish, it has a brown body color with two black, orange and yellow stripes along its body length and a bright red tail. As they begin to grow, their color and pattern will begin to fade to a brownish green, similar to the color of a mussel shell instead.

By the fact that the fish change color with this age, the name of Chado varies with age. When young, fish are called “litters” or “Chado Pok”. When they are fully grown, they are called litters or chado Pok. “Chado bumble bee” according to the color of the body, if the color is black, it is called “Chado Char”

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>>ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารโลกใต้พิภพเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<