ปลาตาเดียว

ปลาตาเดียว ปลาทะเลชนิดหนึ่งชื่อวิทยาศาสตร์ Psettodes erumei อยู่ในวงศ์ปลาตาเดียว (Psettodidae) อันดับปลาเดี่ยว (Pleuronectiformes)

มีรูปร่างยาวหัวเล็กและจะงอยปากสั้นทู่ ตาอยู่ใกล้กันและอยู่ข้างเดียวกับตำแหน่งตาซึ่งอยู่ทางด้านบนของร่างกาย ปากกว้างขึ้นด้านบน มีฟันเขี้ยวที่แหลมคมมองเห็นได้ชัดเจนที่ขากรรไกรบนและล่าง จุดเริ่มต้นของครีบหลังอยู่หลังดวงตา ครีบหลังครีบหางและครีบก้นไม่เชื่อมต่อกัน ครีบหางมีสองลอนที่ปลาย มีลำตัวด้านข้างดวงตามีสีน้ำตาลเข้มตลอดลำตัว ซีกล่างมีสีขาว สีของตัวเครื่องสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพแวดล้อม

ความยาวเต็มที่สามารถยาวได้ถึง 64 เซนติเมตร แต่ขนาดโดยทั่วไปยาว 18-50 เซนติเมตรทำให้มันใหญ่ที่สุดในตระกูลนี้ พบน้ำหนักสูงสุดที่ 9,000 กรัม กระจายพันธุ์จากชายฝั่งแอฟริกาทะเลแดงมหาสมุทรอินเดียอ่าวไทยทะเลอันดามันทะเลญี่ปุ่นไปจนถึงออสเตรเลีย พวกมันกินปลาและสัตว์น้ำขนาดเล็กในน้ำหรือทรายในเวลากลางคืน พบตั้งแต่ระดับความลึก 1-100 เมตร

ปลาตาเดียว เป็นปลาเศรษฐกิจที่สำคัญ เนื่องจากมีขนาดตัวที่ใหญ่และเนื้อเยอะจึงมักใช้ในการปรุงอาหาร ซึ่งนอกจากชื่อตาเดียวแล้วยังมีชื่ออื่น ๆ อีกเช่น”จักรผาน”, “หน้ายักษ์”, “ซีกเดียว”, “ใบขนุน” หรือ “โทต๋า” เป็นต้น

ปลาตาเดียว

One-eyed fish A sprat, the scientific name Psettodes erumei, belongs to the family of single-eyed fish. (Psettodidae) Ranking single fish (Pleuronectiformes)

It has a long body, a small head, and a short, blunt beak. The eyes are close to each other and on the same side as the eye position on the upper body Wide mouth There are sharp canines that are clearly visible on the upper and lower jaws. The beginning of the dorsal fin is behind the eyes. The dorsal fin, caudal fin and anal fin are not connected. The caudal fin has two curls at the end. It has a lateral body, eyes are dark brown all along the body. The lower hemisphere is white. The color of the machine can be adjusted according to the environment.

Its full length can be up to 64 centimeters, but the typical size is 18-50 centimeters, making it the largest in this family. The maximum weight was 9,000 grams, spread from the coast of Africa, the Red Sea, the Indian Ocean, the Gulf of Thailand, the Andaman Sea, and the Japan Sea to Australia They feed on fish and small aquatic creatures in the water or sand at night. Found from depths 1-100 meters.

A single-eyed fish is an important economic fish. Due to their large size and meat, they are often used in cooking. In addition to the name , there are also other names such as “Chakraphan”, “Giant face”, “One hemisphere”, “Kanun leaf” or “Tota” etc.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>>ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารโลกใต้พิภพเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<