ฮัลเลย์กับทฤษฎีโลกกลวง

ฮัลเลย์กับทฤษฎีโลกกลวง

ฮัลเลย์กับทฤษฎีโลกกลวง
ฮัลเลย์กับทฤษฎีโลกกลวง

ทฤษฎีที่แปลกประหลาดที่สุดคือความเชื่อที่ว่าโลกนี้กลวง นอกจากนี้ใต้พื้นผิวโลกยังมีอารยธรรมที่ซ่อนอยู่เป็นเมืองลับที่น้อยคนจะรู้ทางเข้า

หนึ่งในคนแรก ๆ ที่เสนอแนวคิดในปี 1692 คือ Edmund Halley ถ้าชื่อคุ้น ๆ ก็ไม่ต้องแปลกใจ เป็นชายคนเดียวกับนักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษที่คำนวณเวลากลับมาของดาวหางที่สว่างที่สุดของดาวหาง หนึ่งที่ได้รับการตั้งชื่อตามชื่อของเขา

ฮัลเลย์ เป็นคนแรกที่เชื่อว่าโลกของเราลึกลับกว่าที่คิด เขาอธิบายทฤษฎีลึกลับนี้ว่าโลกกลวงโดยอธิบายว่าโลกมีโพรงหรือช่องว่างขนาดใหญ่อยู่ภายใน

ฮัลเลย์ สรุปทฤษฎีสัณฐานวิทยาของโลกออกเป็นสี่ชั้นโดยเชื่อว่าสัณฐานวิทยาของโลกมีเปลือกโลกชั้นหนึ่งหนา 800 กม. หลังจากนั้นชั้นนี้จะเปิดโล่งกลวงและเป็นชั้น ๆ

ความคิดนี้เริ่มจากความสงสัยของขั้วแม่เหล็ก เชื่อกันว่าภายใต้โพรงยักษ์นั้นมีขั้วแม่เหล็กหลายขั้วอยู่รวมกันราวกับว่ามีโลกอื่นซ้อนทับกันหมุนด้วยความเร็วที่แตกต่างกัน

หลักการที่เป็นรูปแบบแปลก ๆ ในวิถีของฮัลลีย์ถูกสร้างขึ้นด้วยการคาดเดาของเขาเชื่อกันว่าการปล่อยก๊าซในปรากฏการณ์ของแสงออโรราโบเรียลิสหรือแสงเหนือ ที่ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้เป็นสิ่งที่เกิดจากโลกคู่ที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นโลก


The strangest theory is the belief that the Earth is hollow. In addition, beneath the surface of the earth lies a hidden civilization, a secret city that little is known for.

One of the first to propose an idea in 1692 was Edmund Halley. Don’t be surprised if the name is familiar. It’s the same man as the British astronomer who calculated the comet’s brightest comet’s return time. The one was named after his name.

Halley was the first to believe that our world is more mysterious than expected. He explains this mysterious theory of hollow earth, explaining that the Earth has a large hollow or space within it. Halley summarizes Earth morphology into four layers, believing that Earth’s morphology has one crust 800 km thick, after which this layer becomes open, hollow and stratified.

This idea starts with the suspicion of the magnetic pole. It is believed that beneath the giant cavity there are several magnetic poles, as if overlapping other worlds, spinning at different speeds.

The strange pattern in Halley’s way was made with his conjecture. It is believed that emission in the phenomenon of the Aurora Borealis or Northern Lights. The North Pole and the South Pole are those that arise from the dual worlds hidden beneath the earth.

ฮัลเลย์กับทฤษฎีโลกกลวง

ขอขอบคุณรูปภาพจาก >>>ยูฟ่าเบท<<<

ติดตามข่าวสารโลกใต้พิภพเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<